የወርቅ ግዢ ተመኖች

Karat
Purity Level
USD/Gram
Birr/Gram